Archeologisch Adviesbureau PA

Uw helpende hand  bij lastige archeologische  zaken 

Onze gegevens

Archeologisch advies- en onderzoekbureau PA staat ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel onder KVK-nummer: 83182519 

Bij de Belastingdienst is ons BTW-nummer: NL003795189B79

Onze bankrekening: Rabobank IBAN: NL05 RABO 0160989701 o.v.v. R.H.P. Proos

U kunt ons bereiken via +31 6 24905405 of via info@archeoproos.nl


 

Uw Gegevens & uw privacy 

Archeologisch Adviesbureau PA, gevestigd aan de Philips Willemstraat 49-B 3051 PN te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adviesbureau PA heeft geen Functionaris voor Gegevensbescherming (FG).

Bij vragen en/of klachten, kan contact met ons opgenomen worden via de bovenstaande contactgegevens.


Persoonsgegevens die wij verwerken

PA verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, afhankelijk van onze dienstverlening:

 • Bedrijfsnaam
 • Afdeling
 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Webadres
 • IP-adres
 • IBAN
 • BIC / Swift
 • BTW-nummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PA verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

PA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw opdracht
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Om onze rapportages te kunnen verzenden

PA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

PA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld. Voor bedrijfsmatige documenten bestaat een wettelijke minimale bewaartermijn van zeven jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

PA verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken

PA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

PA neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@archeoproos.nl of  via +31 6 24605405.


Wijziging van het privacybeleid

PA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.


PA wil u er tot slot op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2021.